FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

180
Program Mzdy a personalistika počíta preddavok na zdravotné poistné aj z príspevku zamestnávateľa na DDP resp. DDS. Je to správne?

180 - Program Mzdy a personalistika počíta preddavok na zdravotné poistné aj z príspevku zamestnávateľa na DDP resp. DDS. Je to správne?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 13.06. 2006

Program Mzdy a personalistika zahŕňa do vymeriavacích základov na zdravotné poistné poistné aj príspevok zamestnávateľa na DDP resp. DDS (položka mzdového číselníka č.599). Podľa § 13 ods.1 zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení zákona č.718/2004 Z.z., sa do vymeriavacieho základu zahŕňa príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb. Príspevok zamestnávateľa na DDP resp. DDS podlieha dani z príjmu, a podľa nášho názoru je aj príjmom za vykonanú prácu. Ak by zamestnanec nepracoval, žiadny príspevok by totiž nedostal. V § 13 ods.4 zákona sú taxatívne uvedené príjmy, ktoré sa do vymeriavacieho základu nezahŕňajú - medzi týmito príjmami príspevok zamestnávateľa na DDP resp. DDS uvedený nie je. Započítanie príspevku zamestnávateľa na DDP resp. DDS do vymeriavacieho základu zdravotných poistných je možné vypnúť v mzdovom číselníku v položkách tvoriacich vymeriavací základ pre každé zdravotné poistenie.