FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

257
Pri vystavení mzdy nemožno zmeniť hodnotu mzdovej položky č.599 - DDS - PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA. Prečo?

257 - Pri vystavení mzdy nemožno zmeniť hodnotu mzdovej položky č.599 - DDS - PRÍSPEVOK ZAMESTNÁVATEĽA. Prečo?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 23.04. 2007

V mzdovom číselníku sa doplnkové dôchodkové sporenie definuje ako položka typu "Poistné" (č.800 až 899), a nastaví sa podtyp položky "Doplnkové dôchodkové poistenie/sporenie". Nadefinuje sa spôsob výpočtu príspevku zamestnanca a zamestnávateľa. Výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa sa potom nadefinuje v oprave pracovného pomeru zamestnanca v záložke Poistné. Položka č.599 nie je určená pre editáciu, pri výpočte mzdy zamestnanca sa hodnota položky č.599 vypočíta ako súčet všetkých príspevkov zamestnavateľa na doplnkové dôchodkove sporenie zamestnanca (teoreticky môže mať zamestnanec viac sporení na ktoré mu zamestnávateľ prispieva).