FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

263
Pri vystavení mesačného prehľadu o zrazenej dani a daňovom bonuse sa zobrazilo chybové hlásenie "Údaje za predchádzajúce obdobie neboli nájdene" a prehľad obsahuje nulové údaje. Prečo?

263 - Pri vystavení mesačného prehľadu o zrazenej dani a daňovom bonuse sa zobrazilo chybové hlásenie "Údaje za predchádzajúce obdobie neboli nájdene" a prehľad obsahuje nulové údaje. Prečo?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 12.10. 2015

Pri vystavovaní prehľadu za aktuálny mesiac sa vychádza aj z údajov prehľadu za predchádzajúce mesiace (ak napr. boli preplatky po ročnom zúčtovaní dane vyššie ako preddavky na daň, a nebolo možné ich vysporiadať v predošlom mesiaci). Taktiež pre vytvorenie ročného hlásenia o dani je potrebné mať k dispozícii udaje za každý mesiac roku. Uvedené chybové hlásenie znamená, že prehľad za niektorý z predošlých kalendárnych mesiacov nebol vystavený a uložený. Skontrolujte teda predošlé mesiace, vystavte a uložte chýbajuci prehľad. Ak sa domnievate, že prehľady za predošlé mesiace boli vystavené a preto považujete uvedené hlásenie za neopodstatnené, majte na pamäti že akákoľvek zmena v už vystavených mzdách za predmetné obdobie môže spôsobiť neplatnosť prehľadu a preto môže byť prehľad aplikáciou zmazaný.