FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

193
Pri výpočte priemeru pre náhradu príjmu za nemoc sa zobrazí dialógové okno, informujúce o priebehu výpočtu. K výpočtu však nedôjde a po uzatvorení dialógového okna sa zobrazí chybová správa "RichEdit line insertion error". (Vizuálny system)

193 - Pri výpočte priemeru pre náhradu príjmu za nemoc sa zobrazí dialógové okno, informujúce o priebehu výpočtu. K výpočtu však nedôjde a po uzatvorení dialógového okna sa zobrazí chybová správa "RichEdit line insertion error". (Vizuálny system)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Chyba je spôsobená poškodením alebo neprítomnosťou systémovej knižnice RichEd32.dll. Riešením je reinštalácia operačného systému. S uvedenou chybou sa možno stretnúť nielen pri výpočte mzdy ale aj v iných situáciách keď je používateľovi zobrazený výsledok určitej operácie v informatívnom dialógovom okne.