FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

114
Pri výpočte mzdy zamestnancovi nie je vypočítaný daňový bonus na dieťa (Vizuálny systém)

114 - Pri výpočte mzdy zamestnancovi nie je vypočítaný daňový bonus na dieťa (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 05.10. 2015

Skontrolujte nasledovné: 1) Overte či je pre každé dieťa, na ktoré si chcete uplatniť daňový bonus, v oprave pracovného pomeru zamestnanca v Rodinných údajoch pre dané vyplatné obdobie (podľa údajov Platnosť od - Platnosť do) zaškrtnuté políčko Uplatniť pre odpočet dane / bonus. 2) Príčinou môže byť tiež nesprávne nastavenie v menu Nastavenie - Parametre miezd - Zníženie základu dane a binus - Daňový bonus na dieťa mesačne, kde ma byť hodnota napríklad 21,41 Euro za mesiac pre rok 2015. 3) Úhrn príjmov zamestnanca v danom výplatnom mesiaci nedosiahol polovicu minimálnej mzdy a teda zamestnanec nemá nárok na daňový bonus.