FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

235
Pri výpočte mzdy zamestnanca sa zobrazí chybové hlásenie: "Vzorec položky č.xxx je poškodený! Skontrolujte jeho definíciu v mzdovom číselníku." Ako postupovať?

235 - Pri výpočte mzdy zamestnanca sa zobrazí chybové hlásenie: "Vzorec položky č.xxx je poškodený! Skontrolujte jeho definíciu v mzdovom číselníku." Ako postupovať?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 30.11. 2006


Postupujte nasledovne:

  1. V menu vyberte Číselníky - Mzdový číselník - Práca so mzdovým číselníkom a prepnite sa do záložky podľa typu položky.
    Ak sa napr. problém týka položky č.301 prepnite sa do záložky Príplatky pred zdanením.


  2. Vyhľadajte položku, stlačte klávesu Enter alebo v menu vyberte Agenda - Opraviť záznam.


  3. V dialógovom okne Oprava položky sa prepnite do záložky Definícia vzorca a kliknite na tlačítko Vzorec.


  4. V menu vyberte Vzorec - Kontrola syntaxe, zobrazí sa správa Celkom chýb je 0, potvrite správu kliknutím na OK. V menu vyberte Vzorec - Zatvoriť. V dialógovom okne Oprava položky kliknite na OK.

Poznámka: Ak sa pri kontrole syntaxe nezobrazí správa Celkom chýb je 0, v definícií vzorca je syntaktická chyba. Popis syntaxe nájdete v nápovede príp. kontaktuje našu spoločnosť.