FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

125
Pri výpočte mzdy je nesprávna hodnota odpočítateľnej položieky 900 NEZDANITEĽNÉ MINIMUM . (Vizuálny systém)

125 - Pri výpočte mzdy je nesprávna hodnota odpočítateľnej položieky 900 NEZDANITEĽNÉ MINIMUM . (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 22.10. 2015

Výpočet položky č.900 - NEZDANITEĽNÉ MINIMUM sa implicitne riadi vzorcom, ktorý je nadefinovaný v mzdovom číselníku.

V pracovnom pomere zamestnanca je však možné nastaviť konkrétnu číselnú hodnotu a tak potlačiť výpočet vzorca. Odstráňte teda v prac. pomere zamestnanca pre pol. č.900 zadanú hodnotu a zrušte zaškrtnutie políčka Ignorovať vzorec.

Vhodné je tiež skontrolovať nastavenú hodnotu odpočítateľnej polozky v agende Nastavenie - Parametre miezd - Zníženie základu dane. Ak sú parametre nesprávne pouzite funkciu  Agenda - Inicializácia parametrov miezd. Táto funkcia nastaví všetky parametre do pôvodného stavu.