FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

186
Pri spracovaní miezd sa v mzde objavila nová mzdová položka č.196 - DDS ORGANIZÁCIE ZAPOČÍTANÝ DO VYM. ZÁKLADU SOC. POISTNÉHO. O hodnotu uloženú v tejto položke sa povýšil vymeriavací základ poistných do Sociálnej poisťovne. Na základe čoho je táto hodnota vypočítavaná? (Vizuálny systém)

186 - Pri spracovaní miezd sa v mzde objavila nová mzdová položka č.196 - DDS ORGANIZÁCIE ZAPOČÍTANÝ DO VYM. ZÁKLADU SOC. POISTNÉHO. O hodnotu uloženú v tejto položke sa povýšil vymeriavací základ poistných do Sociálnej poisťovne. Na základe čoho je táto hodnota vypočítavaná? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Podľa zákona o Socialnom poistení č.461 z roku 2003, paragraf 138, sa do vymeriavacieho základu pre sociálne poistné započítavajú aj príspevky zamestnávateľa na DDP/DDS prevyšujúce 3% ročných hrubých príjmov zamestnanca. Pri výpočte mzdy sa teda vypočítajú z úhrnu hrubých miezd zamestnanca za rok 3%, ak je táto suma nižšia ako ročný úhrn príspevkov zamestnávateľa na DDP/DDS rozdiel sa uloží do položky č.196 a je započítaný do vymeriavacích základov pre sociálne poistné. Podľa našich informácií boli jednotlivé pobočky Sociálnej poisťovne inštruované tak, že z príspevku na DDP/DDS nemá byť odvádzané poistné. Ak sa rozhodnete vypočítanú hodnotu v položke č.196 zanedbať a nechcete z príspevku zamestnávateľa odvádzať sociálne poistné postupujte jedným z nasledovných spôsobov: 1) V mzde zamestnanca, v záložke Úplné údaje mzdy, vyhľadajte položku č.196. Vynulujte hodnotu tejto položky ak nie je nulová, a v menu Agenda -> Ochrana hodnoty položky zapnite ochranu tejto položky príp. použite klávesovú skratku Ctrl+Shift+O. 2) V menu vyberte Nastavenie -> Parametre miezd, nastavte sa na DDP/DDS a v políčku "Hranica prísp. org. z ktorého sa neplatí sociálne poistné" nastavte 100%. Táto možnosť úplne zablokuju výpočet položky č.196. Keďže nemáme k dispozícií písomné stanovisko Sociálnej poisťovne a niektoré pobočky striktne trvajú na odvádzaní poistného z príspevku zamestnávateľa, bol výpočet hodnoty tejto položky zapracovaný. Dodatok: Novela zákona o Sociálnom poistení platná od 1.8.2006 odvod poistného z príspevku zamestnávateľa na DDP/DDS definitívne zrušila.