FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

327
Pri práci s programom sa objaví chybová správa "Index is out of date". Ako postupovať?

327 - Pri práci s programom sa objaví chybová správa "Index is out of date". Ako postupovať?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 20.01. 2009

Chybovú správu "Index is out of date" sposobuje poškodenie niektorého z indexových súborov. Pre odstránenie problému postupujte nasledovne:
v menu vyberte Firma -> Údržba údajov aktuálnej firmy a kliknite na tlačítko Opraviť indexy.