FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

240
Pri pokuse o tlač Evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia sa zobrazí správa "Žiadne dáta pre tlač"

240 - Pri pokuse o tlač Evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia sa zobrazí správa "Žiadne dáta pre tlač"

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 13.12. 2006


Pred tlačou evidenčného listu je potrebné vyplniť údaje evidenčného listu resp. načítať údaje o dôchodkovom starobnom poistení zamestnanca.

1) V menu vyberte Výpočet - Evidenčné listy.

2) V zozname zamestnancov vyberte konkrétneho zamestnanca.

3) V menu vyberte Agenda - Načítať údaje o poistnom. V dialógovom okne vyberte obdobie, za ktoré budú údaje o starobnom poistení zamestnanca načítané.Výber potvrďte tlačítkom OK.

4) Načítané záznamy môžete modifikovať obvyklým spôsobom (funkcie Pridať záznam, Opraviť záznam a Zmazať záznam v menu Agenda).

5) V menu vyberte Výstupy - Ostatné, vyberte tlačovú zostavu Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia (po r. 2004) a vyberte požadovanú predlohu tlačovej zostavy.Kliknite na tlačítko Tlač alebo Ukážka.