FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

173
Pri odosielaní výkazu do Sociálnej poisťovne cez internet, výkaz nie je akceptovaný. Dôvodom je nasledovná chyba: Chyba: SP-zamestnávateľ: Chybná hodnota (14% z vym. základu na SP) (Vizuálny systém)

173 - Pri odosielaní výkazu do Sociálnej poisťovne cez internet, výkaz nie je akceptovaný. Dôvodom je nasledovná chyba: Chyba: SP-zamestnávateľ: Chybná hodnota (14% z vym. základu na SP) (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Zamestnancovi, ktorého sa problém týka, bola pravdepodobne mzda vystavená pri nesprávnom nastavení hodnoty % poistného organizácie na starobné poistenie (platnom pre rok 2004). Uistite sa, že v mzdovom číselníku má položka č.892 - STAROBNÉ POISTENIE nastavenú správnu hodnotu poistného organizácie 14% s platnosťou od 01/2005 a prepočítajte mzdu zamestnancovi znovu.