FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

172
Pri odosielaní výkazu do Sociálnej poisťovne cez internet sa zobrazí nasledovné varovanie: PdRF-zamestnávateľ: Chybná hodnota, očakáva hodnotu xxxx (súčet 4,75% z vym.základu pre SP, IP, PvN a PdRF zamestnanca)(Vizuálny systém)

172 - Pri odosielaní výkazu do Sociálnej poisťovne cez internet sa zobrazí nasledovné varovanie: PdRF-zamestnávateľ: Chybná hodnota, očakáva hodnotu xxxx (súčet 4,75% z vym.základu pre SP, IP, PvN a PdRF zamestnanca)(Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Zamestnancovi, ktorého sa problém týka, bola pravdepodobne mzda vystavená pri nesprávnom nastavení hodnoty % poistného organizácie na PdRF (platnom pre rok 2004). Uistite sa, že v mzdovom číselníku má položka č.897 - REZERVNÝ FOND nastavenú správnu hodnotu poistného organizácie 4,75% s platnosťou od 01/2005 a prepočítajte mzdu zamestnancovi znovu.