FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

175
Pri odosielaní výkazu do Sociálnej poisťovne cez internet sa zobrazí nasledovné varovanie: Konfirmačný súbor: XML súbor nesedí s konf. súborom. Chyba bude dočasne potlačená. (Vizuálny systém)

175 - Pri odosielaní výkazu do Sociálnej poisťovne cez internet sa zobrazí nasledovné varovanie: Konfirmačný súbor: XML súbor nesedí s konf. súborom. Chyba bude dočasne potlačená. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Sociálna poisťovňa požaduje okrem výkazu XML aj tzv. konfirmačný súbor. Aplikácia Mzdy a personalistika vygeneruje oba súbory v tom istom priečinku. Ich názov - SpVykaz_mmyyyy (kde mmyyyy udáva výplatný mesiac a rok) - je zhodný, a súbory sa odlišujú len príponou. Výkaz má príponu .xml a konfirmačný súbor .txt. Uvedené varovanie sa zobrazí ak pri odosielaní výkazu bol uvedený nesprávny, alebo žiadny názov konfirmačného súboru. Príčinou uvedenia nesprávneho názvu konfirmačného súboru je obvykle nastavenie "skrývať prípony súborov známych typov", ktoré je v operačnom systéme MS Windows implicitne zapnuté. Toto nastavenie môže spôsobiť, že užívateľ má pri výbere súboru problém odlíšiť medzi konfirmačným súborom a samotným výkazom kedže obidva majú rovnaký názov. Aplikácia Mzdy a personalistika generuje konfirmačný súbor podľa pokynov Sociálnej poisťovne. Ak teda bolo varovanie zobrazené aj napriek tomu, že názov konfirmačného súboru bol zadaný správne, pravdepodobne ide o problém pri verifikovaní konfirmačného súboru v aplikácií Sociálnej poisťovne. Problém pravdepodobne spôsobujú znaky s diakritickými znamienkami obsiahnutými vo výkaze. Pre jeho eliminovanie odstráňte znaky s diakritickými znamienkami z identifikačných údajov firmy a mena a priezviska osoby, ktorá výkaz vyhotovila. Keďže ide len o varovanie, toto nemá žiaden vplyv na akceptovanie výkazu Sociálnou poisťovňou. Aj napriek poznámke, ktorá je súčasťou varovania, že uvedená chyba bude potlačená len do určitého termínu tento stav pretrváva od začiatku spustenia systému elektronického zberu udajov t.j. od začiatku roku 2004.