FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

255
Pred vystavením prvej mzdy vo výplatnom mesiaci program požaduje zadanie dňa určeného pre výplatu príjmu. Je možné mzdy vystaviť aj bez uvedenia tohoto dátumu?

255 - Pred vystavením prvej mzdy vo výplatnom mesiaci program požaduje zadanie dňa určeného pre výplatu príjmu. Je možné mzdy vystaviť aj bez uvedenia tohoto dátumu?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 12.10. 2015


Od verzie 4.91.001 aplikácia neumožňuje vystaviť mzdy zamestnancov bez uvedenia dňa určeného na výplatu príjmu. Tento údaj sa použije pre tlač mesačných výkazov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Na základe tohoto dátumu sa tiež určuje výška príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré si zamestnanec môže uplatniť ako odpočítateľnú položku základu dane pri ročnom zúčtovaní dane. Uložený dátum je možné v prípade potreby zmeniť po výbere v menu Agenda - Deň určený na výplatu príjmov.