FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

399
Postup pre vytvorenie zálohy v aplikácii Mzdy a personalistika (Vizuálny systém).

399 - Postup pre vytvorenie zálohy v aplikácii Mzdy a personalistika (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.03. 2011

V menu vyberte Firma -> Údržba údajov aktuálnej firmy -> Zálohovať údaje. Po kliknutí ľavým tlačítkom myši na "Zálohovať údaje" vyberte jednu z nasledovných funkcií:

- Zálohovať údaje

- Zálohovať s rozdelením osobných údajov

- Zálohovať užívateľské predlohy tlačových zostáv

 

Zálohovať údaje:

Funkcia zálohovať údaje vytvorí záložný súbor so všetkých údajov danej firmy. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte do riadku Súbor cestu, kam požadujete uložiť záložný súbor. Po kliknutí na tlačítko Prechádzať môžete cestu nastaviť výberom adresára na disku počítača. Do políčka Názov súboru zadajte názov záložných súborov. Samotné zálohovanie spustíte kliknutím na tlačítko OK.

 

Zálohovať s rozdelením osobných údajov:

Funkcia vytvorí dva záložné súbory. Prvý bude obsahovať len osobné údaje zamestnancov, jeho názov bude xxx_os.phc. Obsahom druhého súboru budú všetky údaje ale bez osobných údajov zamestnancov, jeho názov bude xxx_dat.phc. Prefix xxx v názvoch súborov vyplňte v poli Názov súboru /prefix/. V poli Cesta k súboru uveďte priečinok v ktorom budú súbory vytvorené. Pre nájdenie priečinka môžete použiť aj tlačítko Prechádzať.

 

Zálohovať užívateľské predlohy tlačových zostáv:

Táto funkcia vytvorí záložný súbor, obsahom ktorého budú všetky predlohy tlačových zostáv. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte do riadku Súbor cestu, kam požadujete uložiť záložný súbor. Po kliknutí na tlačítko Prechádzať môžete cestu nastaviť výberom adresára na disku počítača. Do políčka Názov súboru zadajte názov záložných súborov. Samotné zálohovanie spustíte kliknutím na tlačítko OK.

Údaje odporúčame pravidelne zálohovať na spoľahlivé záznamové médiá. Pri zálohovaní sa komprimované dáta zapisujú do súboru vždy s rovnakým názvom. Zlohovanie dát sa v multiverzii programu týka aktuálne otvorenej firmy.