FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

466
Postup pre výpočet Odpočítateľnej položky zo zdravotných odvodov

466 - Postup pre výpočet Odpočítateľnej položky zo zdravotných odvodov

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.02. 2015

Verzia pre tlač

Postup pre výpočet Odpočítateľnej položky zo zdravotných odvodov

1. Uistite sa, že používate verziu programu Mzdy a personalistika 6.38.002 alebo vyššiu, v starších verziách nie je táto funkcia implementovaná.

2. Pre uplatnenie Odpočítateľnej položky pre ZP je potrebné označiť túto možnosť v pracovnom pomere zamestnanca – musí ísť o zamestnanca, ktorý má príjem z pracovnoprávneho pomeru, tzn. nie z dohôd.

Pokiaľ nejde o nový prac. pomer, ale pracovný pomer trvá a zamestnanec požiadal o uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, je treba skopírovať obdobie platnosti mzdových údajov, kvôli zachovaniu histórie zmien, tak isto aj pri ukončení uplatňovania odpočítateľnej položky (funkcia Kopírovať obdobie platnosti mzdových údajov ukončí obdobie platnosti a vytvorí nové, ktoré má rovnaké nastavenia ako pôvodné).

3. Tlačivo Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku môžete nájsť vo výstupoch – Personalistika.

4. Program vypočíta výšku odpočítateľnej položky bez ďalšieho vášho zásahu, jej výška sa zobrazuje v okne stanovenia výšky vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a výpočet stanovenia výšky odpočítateľnej položky sa zobrazí v informačnom okne po vypočítaní mzdy.

Vypočítanú odpočítateľnú položku, ako aj vymeriavacie základy zamestnanca v pracovnom pomere aj v iných prac. pomeroch (súbeh, dohody) je možné skontrolovať v Úplných údajoch mzdy, kde sa dvojklikom na položku zdravotného poistného otvorí okno oprava položky.

Do výpočtu automaticky vstupujú iné príjmy u toho istého zamestnávateľa, napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo prac. pomeru, ktoré vstupujú do celkového vymeriavacieho základu a znižujú výšku odpočítateľnej položky.

Pokiaľ má zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na odpočítateľnú položku príjem z dohôd mimo prac. pomeru u toho istého zamestnávateľa, je potrebné najprv vypočítať a uložiť odmenu (mzdu) z týchto dohôd a až nakoniec vykonať výpočet mzdy v jeho hlavnom pracovnom pomere.

5. Náhľad nových zostáv pre rok 2015 v okne Výstupy - zdravotné poistné a ukážka Výkazu pre zdravotné poisťovne pre 2 poistencov s vypočítanou odpočítateľnou položkou.

V prípade, ak osoba nie je považovaná za zamestnanca podľa Zákona o zdravotnom poistení celý mesiac (absencia, neplatené voľno a rodičovská dovolenka), odpočítateľná položka sa kráti podľa počtu dní zamestnania. Odpočítateľná položka sa tiež kráti, ak začiatok alebo koniec pracovného pomeru sú v priebehu mesiaca.

Odkaz na Usmernenie k výpočtu a vykazovaniu odpočítateľnej položky vydanému ministerstvom zdravotníctva SR: http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/financovanie/poistne-2015/Usmernenie_OP.rtf