FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

503
Nočná práca (Mzdy a personalistika)

503 - Nočná práca (Mzdy a personalistika)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 06.12. 2017

Pre výpočet príplatku za nočnú prácu slúžia položky č. 85 Práca v noci - hodiny a č. 223 Mzd. zvýhodnenie za prácu v noci, ak zamestnanec nemá evidovanú dochádzku a nemá vytvorený pracovný kalendár, príplatok za nočnú prácu mu pridáte pri výpočte mzdy kliknutím na tlačítko pri položke Práca v noci.

Po otvorení tejto položky stlačte tlačítko Pridať a do kolónky odpracované hodiny vyplňte počet hodín, za ktoré zamestnancovi patrí príplatok.

Ak zamestnancovi evidujete dochádzku, prípadne máte vytvorený pracovný kalendár pre tohoto zamestnanca, program môže prepočítať počet odpracovaných nočných hodín podľa dochádzky / kalendára. V pracovnom pomere tohoto zamestnanca na záložke Mzdové údaje zapnite parameter Práca v noci - automatický výpočet.

Ak má zamestnanec v dochádzke alebo v pracovnom kalendári odpracované hodiny v čase medzi 22. a 6. hodinou, tieto hodiny sa spočítajú a uložia do položky č. 85 Práca v noci.