FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

188
Mesačná tvorba sociálneho fondu v programe Mzdy a personalistika (Vizuálny systém)

188 - Mesačná tvorba sociálneho fondu v programe Mzdy a personalistika (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 05.04. 2017

Pri založení novej firmy je do mzdového číselníka automaticky pridaná špeciálna položka '879 Tvorba sociálneho fondu'. Nachádza sa na karte Poistné (zdravotné, sociálne, DDP, soc. fond).

Po otvorení položky je možné meniť percentuálnu sadzbu prídelu do fondu, a sposob zaokrúhlenia.
Výpočet základu na určenie prídelu do sociálneho fondu nastavíte na záložke Vymeriavací základ (podobne ako u iných poistných). Označené by mali byť také mzdové pložky, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. 

V existujúcich dátach v minulosti založenej firmy je na pridanie predmetnej položky možné pouziť funkciu z menu Agenda Pridať položku pre mesačnú tvorbu sociálneho fondu

Ak už v minulosti ste používali položku typu "bežné poistné" pre tvorbu soc. fondu skontrolujte nastavenie v parametroch programu. Tu nastavte položku ktorú používate pre tvorbu soc. fondu.

Pri pridávaní pracovného pomeru, je možné zapnúť mesačnú tvorbu sociálneho fondu.

Výsledkom je nadefinovaná tvorba sociálneho fondu. Kedže výpočet je podobný ako u postného je na zálozke poistné. 

Tak isto pri výpočte mzdy je postup určenia výšky prídelu do fondu podobný ako pre výpočet poistného za ogranizáciu pre iné poistenia.