FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

78
"Language drivers of table and Index do not match"

78 - "Language drivers of table and Index do not match"

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 13.06. 2006

1) Ukončite všetky aplikácie používajúce databázovú knižnicu BDE (Borland Database Engine). Túto knižnicu využívajú všetky účtovné agendy MRP určené pre operačné systémy MS Windows. 2) V Ovládacích paneloch (Štart -> Nastavenie -> Ovládacie panely) nájdite a spustite BDE Administrator. 3) Prepnite sa do záložky (karty) Configuration. 4) Vyberte postupne vetvu Configuration -> Drivers -> Native -> dBase 5) V pravej časti okna - Definition - nastavte hodnotu položky LANGDRIVER na hodnotu "dBase SLO cp852" 6) Ďalej vyberte postupne vetvu Configuration -> System -> Init 7) V pravej časti okna - Definition - nastavte hodnotu položky LANGDRIVER na hodnotu "dBase SLO cp852". 8) V menu vyberte Object a potom Apply príp. použite klávesovú skratku Ctrl+A. Otázku "Save all edits to DBASE?" potvrdíte tlačítkom OK. Taktiež potvrdíte "All BDE applications must be restarted..." tlačitkom OK a ukončíte BDE Administrator. 9) Spustite program Mzdy a personalistika a v menu Firma -> Údržba údajov aktivujte funkciu Oprava indexov a presvedčte sa, že problém je odstránený. 10) Ak sa hláška "Language drivers of table and Index do not match" objavuje aj po prevedení uvedených krokov, je potrebné zaslať zálohované údaje na opravu.