FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

191
K 1.7. zverejnil Štatistický úrad hodnotu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Keďže priemerná mzda má vplyv na maximálny vymeriavací základ poistných bol v aplikácii Mzdy a personalistika zmenený s platnosťou od 1.7. maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistné. Prečo sa však nezmenil aj maximálny vymeriavací základ u zdravotných poistných? (Vizuálny system)

191 - K 1.7. zverejnil Štatistický úrad hodnotu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Keďže priemerná mzda má vplyv na maximálny vymeriavací základ poistných bol v aplikácii Mzdy a personalistika zmenený s platnosťou od 1.7. maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistné. Prečo sa však nezmenil aj maximálny vymeriavací základ u zdravotných poistných? (Vizuálny system)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 15.11. 2006

Zákon o zdravotnom poistení č.580 z roku 2004 v paragrafe 13 ods. 1 definuje vymeriavací základ ako príjem zamestnanca v rozhodujúcom období ktorým je kalendárny rok. V paragrafe 13 ods. 8 písmeno b sa píše, že vymeriavací základ je najviac úhrn trojnásobkov priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné. Zmena priemernej mzdy v priebehu roka teda vedie k zmene hraníc vymeriavacieho základu až k 1.1. nasledujúceho roka.