FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

164
Je potrebné definovať aj dôchodkové správcovské spoločnosti (II.pilier) do mzdového číselníka?

164 - Je potrebné definovať aj dôchodkové správcovské spoločnosti (II.pilier) do mzdového číselníka?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 13.06. 2006

Nie, nedefinujeme to, nakoľko sumy delí Sociálna poisťovňa a zamestnanec ani nie je povinný zamestnávateľovi oznamovať že sa poistil v druhom pilieri.