FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

221
Je možné zobraziť na výplatnom lístku hodnotu odmeny zamestnanca nielen za príslušný mesiac ale aj kumulatívne za predchádzajúce výplatné mesiace od začiatku roka? (Vizuálny systém)

221 - Je možné zobraziť na výplatnom lístku hodnotu odmeny zamestnanca nielen za príslušný mesiac ale aj kumulatívne za predchádzajúce výplatné mesiace od začiatku roka? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Niektoré tlačové zostavy umožňujú definíciu užívateľských položiek tlačových zostáv avšak tieto neumožňujú zrealizovať kumulatívny súčet za viac výplatných období ale len súčet položiek v spracúvanom výplatnom období. Uvedenú situáciu je možné riešiť len pridaním informatívnej položky do mzdového číselníka. Postupujte nasledovne:
 1. V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom a prepnite sa do záložky Informatívne položky.


 2. Klávesou Ins alebo výberom v menu Agenda -> Pridať pridajte novú položku.


 3. Vyplňte názov položky a podtyp položky nastavte na hodnotu "vzorec". Zaškrtávacie políčko Sumarizovať položku v tlačových zostavách vypnite. Vyhodnotenie vzorca nastavte na hodnotu "vzorec vyhodnotiť pre všetkých zamestnancov".


 4. Kliknite na tlačítko Vzorec a do editore vzorca zadajte nasledovný text (za predpokladu že číslo mzdovej položky ODMENA ktorej hodnota má byť kumulatívne spočítaná je 300):

  var
    m: integer;
    SumaSpolu: Currency;
  begin
    SumaSpolu := 0;
    for m := 1 to VyplatnyMesiac - 1 do
     SumaSpolu := SumaSpolu + HodnotaPolozkyMzdy(300, VyplatnyRok, m);
    SumaSpolu := SumaSpolu + HodnotaPolozky(300);
    Vysledok := SumaSpolu;
  end. 5. V menu vyberte Vzorec -> Kontrola syntaxe, zobrazí sa správa Celkom chýb je 0, potvrďte správu kliknutím na OK. V menu vyberte Vzorec -> Zatvoriť, kliknite na OK.


Poznámka: Hodnota informatívnej položky je vypočítavaná pri výpočte mzdy, preto jej pridanie nebude mať vplyv na výplatné lístky už existujúcich miezd.