FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

195
Je možné nadefinovať v aplikácii Mzdy a personalistka symbol platby tak, aby sa každý mesiac automaticky zmenil podľa aktuálneho výplatného mesiaca? (Vizuálny system)

195 - Je možné nadefinovať v aplikácii Mzdy a personalistka symbol platby tak, aby sa každý mesiac automaticky zmenil podľa aktuálneho výplatného mesiaca? (Vizuálny system)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Pri definovaní symbolov platieb je možné použiť formátovacie znaky pre doplnenie mesiaca a roku do symbolu platby. Formátovacie znaky musia byť ohraničené znakmi < a >. Uvedený spôsob formátovania je možné použiť pri definovaní symbolov platieb a tiež doplňujúceho textu pri definícií účtov zamestnancov, účtov Socialnej a zdravotných poisťovní v mzdovom číselníku a tiež účtu daňového úradu v identifikácií.

Príklad: vo výplatnom mesiaci január 2004 pre formát <mm>/<yyyy> bude výsledný reťazec 01/2004.