FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

77
"Invalid field type" pri tlači alebo ukážke niektorých tlačových zostáv (Vizuálny systém)

77 - "Invalid field type" pri tlači alebo ukážke niektorých tlačových zostáv (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.11. 2006

Niektoré výstupné tlačové zostavy v programe Mzdy a personalistika môžu vyvolať hlásenie: "Invalid field type". Toto je možné odstrániť nasledovne: 1) Ukončite všetky aplikácie používajúce databázovú knižnicu BDE (Borland Database Engine). Túto knižnicu využívajú všetky účtovné agendy MRP určené pre operačné systémy MS Windows. 2) V Ovládacích paneloch (Štart -> Nastavenie -> Ovládacie panely) nájdite a spustite BDE Administrator. 3) Prepnite sa do záložky (karty) Configuration. 4) Vyberte postupne vetvu Configuration -> Drivers -> Native -> dBase 5) V pravej časti okna - Definition - nastavte hodnotu položky LEVEL = 5 namiesto pôvodnej 7 6) V menu vyberte Object a potom Apply príp. použite klávesovú skratku Ctrl+A. Otázku "Save all edits to DBASE?" potvrdíte tlačítkom OK. Taktiež potvrdíte "All BDE aplications must be restarted..." tlačítkom OK a ukončíte BDE Administrator. 7) Spustite program Mzdy a personalistika a presvedčte sa, že je už hlásenie je odstránené. Od verzie "3.11e" toto nastavenie kontroluje program automaticky.