FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

273
Import mzdových údajov - načo slúži a ako funguje?

273 - Import mzdových údajov - načo slúži a ako funguje?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 04.03. 2009


Import mzdových údajov slúži na načítanie mzdových položiek do miezd zamestnancov. Importujú sa údaje z textového súboru, ktorý je podkladom pre spracovanie miezd. Súbor môže vzniknúť exportom z iného informačného systému alebo tabuľkových procesorov (MS Excel a pod.). Každý riadok obsahuje osobné číslo zamestnanca, číslo položky mzdového číselníka a hodnotu položky. Jednotlivé údaje sú oddelené bodkočiarkou, desatinný oddeľovač je bodka. Napr.:

1;300;1500.50
1;301;550
2;300;1000
  • zamestnancovi s osobným číslom 1 bude do mzdovej položky č.300 naimportovaná hodnota 1500.50,
  • zamestnancovi s osobným číslom 1 bude do mzdovej položky č.301 hodnota 550,
  • zamestnancovi s osobným číslom 2 bude do mzdovej položky č.300 naimportovaná hodnota 1000.
Poradie riadkov nemá na import vplyv. Je doporučené importovať hodnoty do užívateľom definovaných položiek.

Pre nastavenie cesty a názvu súboru pre import v menu vyberte Nastavenie -> Program. V stĺpci Parametre vyberte Export a import, v tabuľke vyhľadajte parameter Import mzdových údajov a preddefinujte cestu a názov súboru importovaného súboru.
Názov súboru obvykle obsahuje informáciu o mesiaci a roku spracúvaného obdobia preto je možné pri jeho definovaní použiť formátovacie znaky. Napr. preddefinovaný názov C:\mzddata<mmyyyy>.txt bude v období 01/2007 nahradený názvom C:\mzddata012007.txt.


Zmenu v nastavení uložíte výberom v menu Agenda -> Uložiť alebo klávesovou skratkou Ctrl+S.V menu vyberte Výpočet -> Mzdy a nastavte výplatné obdobie, za ktoré chcete importovať mzdové údaje. V menu vyberte Agenda -> Import mzdových údajov.

 

V dialógovom okne Import mzdových údajov v rozbaľovacom políčku vyberte zamestnancov, ktorým chcete importovať údaje a prípadne upravte cestu a názov súboru obsahujúceho mzdové údaje. Import spustíte potvrdením tlačítka OK. Po ukončení importu sa zobrazí správa o vykonaní importu.Údaje budú importované len v prípade, že zamestnanci za uvedené výplatné obdobie nemajú vystavenú mzdu. Pri importe údajov nie je vykonaný výpočet mzdy preto je potrebné mzdu zamestnanca vypočítať čo je indikované červenou farbou.