FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

580
Import IČPV z portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne

580 - Import IČPV z portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 26.09. 2022

Prvý krok pre uspešný import IČPV je potrebné vykonať na webe Portál elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Tu je dostupná funkcia stiahnutia *.csv súboru obsahujúci IČPV.Alebo tu.


Stiahnutý *.csv je obyčajný textový súbor, ak je potreba do *.csv súboru nahliadnuť je vhodné použiť aplikáciu Poznámkový blok alebo iný jednoduchý textový editor. 
NEOTVÁRAJTE *.csv súbor v tabuľkových procesoroch (MS Excel, OpenOffice Calc a podobne). IČPV je údaj pozostávajúci z 12 číslic. Otvorenie súboru a v tabuľkovom procesore a jeho následné uloženie môže mať za následok odstránenie úvodných núl. Ak má teda IČPV menej ako dvanásť číslic, doplňte chýbajuce nuly pred samotný údaj.

Funkcia importu IČPV sa nachádza v agende Zoznam pracovných pomerov.


V štandardnom dialógovom okne vyberte *.csv obsahujúce IČPV stiahnuté zo Sociálnej poisťovne.


V ďalšom kroku program porovná údaje v *.csv s údajmi o pracovných pomeroch, dohodách v databáze programu a zobrazí tabuľku spárovaných IČPV a pr.pomerov. IČPV, ktoré nie je možné priradiť k žiadnemu pomeru (dohode) je vypísaný ako chyba aj s odôvodnením.Výsledkom je zapísané IČPV do pracovného pomeru zamestnanca. IČPV sa bude využívať pri generovani RLFO, MV a VPP do Sociálnej poisťovne. V dalších verziách bude postupne doplnené aj vhodné tlačové zostavy.