FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

624
Hlásenie pri spustení programu "Data sú uzamknuté" (Vizuálny systém Mzdy)

624 - Hlásenie pri spustení programu "Data sú uzamknuté" (Vizuálny systém Mzdy)

Tagy: MZDY, VIZUAL
Tagy:
MZDY
VIZUAL
Dátum upravy: 16.02. 2023

Toto hlásenie sa zobrazuje vo výnimočných prípadoch po aktualizácii programu Mzdy a personalistika.
V prípade, že sa Vám toto hlásenie zobrazí, je potrebné ho potvrdiť, čím sa ukončí program.

Riešenie:
Prvá možnosť je spustiť ešte raz aktualizáciu programu z adresára MRP Aktualizácie, kam sa ukladajú aktualizačné súbory pri aktualizácii programu.
Adresár MRP Aktualizácie sa po východzej inštalácii nachádza v priečinku Prevzaté súbory.
Otvorte si adresár Prevzaté súbory\MRP Aktualizácie\MRP Mzdy - spustite setup.exe a preinštalujte program.
V prípade, že neviete tento priečinok nájsť, stiahnite aktualizáciu ešte raz z našej internetovej stránky www.mrp.sk/stahovanie/upgrade a program preinštalujte. Po preinštalovaní môžte program spustiť a pracovať.
 
Druhá možnosť je premenovanie indexového súboru Firmy.MDX na napr. aaFirmy.MDX.
Tento súbor sa po východzej inštalácii nachádza v adresári C:\MrpWin\Mzdy a personalistika (SK)\DataSpol\
Po jeho premenovaní stačí spustiť program Mzdy a personalistika a môžte pracovať.