FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

95
Existuje spôsob ako načítať údaje zo zálohového súboru chráneného heslom v prípade straty hesla?

95 - Existuje spôsob ako načítať údaje zo zálohového súboru chráneného heslom v prípade straty hesla?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 13.06. 2006

V prípade straty hesla k zálohovému súboru sú údaje nenávratne stratené, neexistuje žiadny spôsob ako údaje sprístupniť bez hesla.