FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

581
Doplnenie obrázku podpisu a odtlačku pečiatky na vybrané daňové dokumenty podľa §39 odst. 16

581 - Doplnenie obrázku podpisu a odtlačku pečiatky na vybrané daňové dokumenty podľa §39 odst. 16

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 26.09. 2022

Od 1.1.2020 podľa §39 odst. 16 je možné doručovať zamestnancovi elektronickými prostriedkami nasledovné daňové doklady:
- Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 
- Ročné zúčtovanie dane 

Ak sa tieto doklady vystavia a odošlú elektronicky majú obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa.

Upozornenie: takto doplnený obrázok podpisu (faksimile) a pečiatky sa môže použiť LEN pre dokumenty DORUČENÉ ELEKTRONICKY. Ak sú predmetné dokumenty doručené zamestnancovi v listinnej forme musia obsahovať autentický podpis a pečiatku !!!


Pre tento účel je do programu pri generovaní výstupných zostáv predmetných dokumentov doplnená možnosť doplniť do PDF exportu tlačovej zostavy 
obrázok podpisu a pečiatky (v znení zákona "predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa"):Potom vysledné PDF zostavy určenej na elektroniké doručenie bude vyzerať nasledovne:


Vhodný obrázok s pečiatkou a podpisom je potrebné vytvorit napríklad pomocou skenera a upraviť ľubovoľnom grafickom editore, prípadne nechať si vyrobiť obrázok pečiatky profesionálnym grafikom. Nasledujúci obrázok ukazuje vzor pečiatky a podpisu otvorený v programe Skicár.  


Takto vytvorený obrázok s názvom PodpisPeciatka.jpg je potrebné uložiť tam, kde je nainštalovaný program MRP Mzdy a personalistika do podpriečinka DataXXXX, kde XXXX je v čislo firmy, Napríklad pre firmu čislo 1 je to priečinok s názvom Data0001.
Pre zjednodušsnie je tento priečinok možné otvoriť priamo z programu takto:


Názov súboru s podpisom a pečiatkou je štandardne nastavený na PodpisPeciatka.jpg. V prípade potreby je možné názov súboru skontrolovať, či zmeniť v nastavení programu. Prípadne ak program použiva viacej mzdových účtovníkov, je možné vytrvoriť viacej súborov s podpisom a v nastaveni programu pre každého používateľa nastaviť vlastný podpis a pečiatku.Na záver je potrebné pripomenúť: Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov, je vhodné, pri zasielaní predmetných dokumentov elektronickými prostriedkami, použiť možnosť zaheslovania exportovaných PDF dokumentov.