FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

146
Definícia odstupného / odchodného v programe Mzdy a personalistika (Vizuálny systém)

146 - Definícia odstupného / odchodného v programe Mzdy a personalistika (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.05. 2018

1. V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom a kliknite na záložku Príplatky pred zdanením. V menu -> Agenda kliknite na funkciu Pridať položky pre výpočet odstupného. Funkcia vytvorí dve párové položky - v Sadzbách a priemeroch položku Odstupné počet mesiacov (číslo 108 alebo vyššie) a v Príplatkoch pred zdanením položku Odstupné (číslo 300 alebo vyššie). Čísla položiek vám funkcia pri ich vytvorení oznámi v okne Informácia.

2. Pri výpočte mzdy zamestnanca nastavte sa na záložku Úplné údaje mzdy a do položky Odstupné počet mesiacov vyplňte počet mesiacov odstupného, na ktoré ma zamestnanec nárok. Po výpočte mzdy sa vypočitaná suma odstupného zobrazí v položke Odstupné.

Odchodné sa počíta rovnakým spôsobom ako odstupné, pre pridanie postupujte podľa bodu 1., po vytvoreni položky Odstupné a Odstupné počet mesiacov otvorte dvojklikom alebo enterom a zmeňte v ich názve Odstupné na Odchodné.

 

____________________________

Ak už máte pridané odstupné definované vzorcom (podľa starého postupu), môžete predchádzajúci vzorec nahradiť novým, ktorý vezme do úvahy úväzok zamestnanca v prípade iného ako pravidelného rozvrhnutia pracovného času.

begin
 Vysledok := HodnotaPolozky(104) * mUdajZamestnanca('TyzdennyUvazok') * PriemernyPocetTyzdnovVMesiaci * HodnotaPolozky(108);
end.

V menu vyberte Vzorec - Kontrola syntaxe, ak ste text natypovali správne zobrazí sa správa informujúca o tom, že nadefinovaný vzorec je v poriadku. V menu potom vyberte Vzorec - Zatvoriť. V dialógovom okne pridania príplatku pred zdanením kliknite na OK.