FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

569
DPN karanténa, OČR karanténa - opatrenia v súvislosti s ochorením COVID19 (Vizuálny systém)

569 - DPN karanténa, OČR karanténa - opatrenia v súvislosti s ochorením COVID19 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 26.09. 2022

V súvislosti s epidémiou COVID-19 a novelizáciou Zákona o sociálnom poistení je priznané ošetrovné pri  starostlivosti o dieťa počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu a  uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie. 

V prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, sa ustanovil vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. V takomto prípade zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu za nemoc.

Pre účel evidencie dochádzky a správneho výpočtu výplaty pre takéto situáciu sú do dochádzkového číselníka doplnené nasledovné  položky:
25 OČR - karanténa
26 DPN - karanténa
Tieto dochádzkové položky su previazané s pôvodnými položkami mzdového číselnika 11 NEMOC a 10 OŠETROVANIE ČLENA RODINY.

 

Dočasná pracovná neschopnosť - karanténa


Dobu, kedy je zamestnanec na dočasnej pracovnej neschopnosti v karanténe alebo v izolácii je potrebné zaevidovať do agendy Dochádzka - Obdobia neprítomnosti kódom 26 DPN - karanténa.
Ak napríklad dočasná pracovná neschopnosť vznikla zamestnancovi 23.3. 2020. Nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti mu zamestnávateľ vyplatí za dni od. 23. marca 2020 do 26. marca 2020. Od 27. marca 2020 má zamestnanec nárok na nemocenské bez výpočtu náhrady príjmu. Takúto situáciu je potrebné zaevidovať do agendy Obdobia neprítomnosti ako dva zápisy podľa nasledovných obrázkov:Výpočet výplaty z pohľadu DPN sa vykoná v dvoch zápisoch:

1. obdobie 23.3.2020 - 26.3.2020 =>  výpočet nahrady príjmu u zamestnávateľa

2. obdobie od 27.3 2020 => bez výpočtu náhrady príjmu. Dávku nemocenské platí Sociálna poisťovňa.

Ošetrovanie člena rodiny - karanténa 

Dobu, kedy je zamestnanec na OČR  z dôvodu zatvorenia školy alebo predškolského zariadenia, alebo ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie  je potrebné zaedivovat do agendy Dochádzka - Obdobia neprítomnosti kódom 25 OČR - karanténa. Takto zaevidovaná OČR nebude generovať prerušenie sociálneho poistného ani po 10 dňoch ani po 14 dňoch. Ako sa bude postupovať ďalej pre takúto OČR určí Sociálna poisťovňa a následne sa pripravia ďalšie aktualizácie programu.