FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

165
Ako zmeniť výšku základnej nezdaniteľnej čiastky? (Vizuálny systém)

165 - Ako zmeniť výšku základnej nezdaniteľnej čiastky? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 14.11. 2006

  1. Nastavenie - Parametre miezd.
  2. Kliknúť na Platnosť parametrov od (tlačítko na konci).
  3. Tlačítkom KOPÍROVAŤ pridáme novú platnosť a zároveň tým ukončíme platnosť predošlú.
  4. Nadefinujeme novú hodnotu na Odpočet zamestnanca (ročne).