FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

161
Ako vystaviť Potvrdenie o zdaniteľnej mzde? (Vizuálny systém)

161 - Ako vystaviť Potvrdenie o zdaniteľnej mzde? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 23.11. 2010

  1. V prvom rade je potrebné previesť Výpočet tohto Potvrdenia t.j. menu Výpočet - Potvrdenie o zdaniteľnej mzde klávesou Enter.
  2. Skontrolujte si správnosť zadaných údajov.
  3. Pokiaľ sú hodnoty správne, stlačte tlačítko ULOŽIŤ.
  4. Cez menu VÝSTUPY - Ročné zúčtovanie dane (RZD), vytlačte tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (predloha F 01-Potvrdenie o zdaniteľnej mzde).