FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

411
Ako vypočítať mzdu po skončení pracovného pomeru zamestnanca? (Vizuálny systém)

411 - Ako vypočítať mzdu po skončení pracovného pomeru zamestnanca? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 01.02. 2011

Uvedený príklad je aplikovaný u zamestnanca, ktorý má v pracovnom pomere zamestnanca uvedený druh pracovného pomeru ako Hlavný pracovný pomer alebo Vedľajší pracovný pomer.

Zamestnanec skončil pracovný pomer narp. v mesiaci apríl 2011. Nakoľko počas trvania pracovného pomeru nečerpal žiadnu dovolenku na ktorú mal v alikvótnom počte dní (vzhľadom na ukončený pracovný pomer v mesiaci apríl) nárok, tak napr. v mesiaci máj uskutočníte v mzde zamestnanca výpočet náhrady za preplatenú dovolenku, v určitom konkrétnom počte dní, na ktoré mal nárok.

 1. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru v mesiaci apríl je potrebné ukončiť platnosť sociálneho poistenia:
  V menu vyberte Personalistika ->Zoznam pracovných pomerov. Vyberte zo zoznamu zamestnanca. Potvrdením klávesy Enter otvorte pracovný pomer zamestnanca a následne potom, ako ste ukončili pracovný pomer na záložke Pracovný pomer, nastavte sa na záložku Poistné. Kliknutím na tlačítko Ostatné poistné ukončite platnosť všetkých poistných, ktoré vstupujú do sociálneho poistenia. Poistné ukončite nasledovne:

  V pracovnom pomere vyberte Poistné -> Ostatné poistné a nastavte sa napr. na položku číslo 800 - Nemocenské poistenie. Pravým tlačítkom myši, alebo kliknutím na danej položke otvoríte nové okno Poistné zamestnanca a ukončite platnosť poistného tak, aby korešpondovala s dátumom ukončenia pracovného pomeru zamestnanca t.j. 04/2011. Rovnako postupujte aj pri ostatných poistných, ukončite platnosť poistného tak, aby parameter "Platnosť do" bol uvedený 04/2011.




 2. Vo výplatnom mesiaci máj/2011 uskutočníte výpočet mzdy kde bude aplikovaná Preplatená dovolenka zamestnancovi v počte napr. 5 dní. Podľa aktuálnych legislatívnych zmien, ktoré sú v platnosti od januára 2011 náhrada z preplatenej dovolenky vstupuje do vymeriavacich základov pre všetky poistné, ktoré sú súčasťou sociálneho poistenia. To znamená, Preplatená dovolenka po skončení pracovného pomeru zamestnanca je predmetom výpočtu sociálneho poistenia. Nato, aby sa odovdy vypočitali korektne, je potrebné nastaviť, resp. zapnúť príslušné poistné nasledovne:

  V Pracovnom pomere uvedeného zamestnanca sa nastavte, kliknite na záložku Poistné a vyberte Ostatné poistné. Okrem bežných poistných pribudli do tohto zoznamu nové položky sociálneho poistenia, majú číselné označenie v rozsahu od 880 do 887. Sú to tieto uvedené položky:

  880 - NEMOCENSKÉ POISTENIE - NEPR.PRÍJEM
  882 - STAROBNÉ POISTENIE - NEPR.PRÍJEM
  883 - INVALIDNÉ POISTENIE - NEPR.PRÍJEM
  884 - POISTENIE V NEZAMEST. - NEPR.PRÍJEM
  885 - GARANČNÉ POISTENIE - NEPR.PRÍJEM
  886 - ÚRAZOVÉ POISTENIE - NEPR.PRÍJEM
  887 - REZERVNÝ FOND SOLIDARITY - NEPR.PRÍJEM

  V mesiaci máj je potrebné nastaviť, resp. zapnúť platnosť vyššie uvedených poistných tak, aby platnosť korešpondovala s mesiacom, v ktorom sa uskutoční výpočet náhrady za Preplatenú dovolenku, t.j. Platnosť od uveďte 05/2011. Platnosť poistného nastavte pre všetky položky v rozsahu od 880 do 887. Ostatné položky, ktoré sa v tomto zozname sociálnych poistných nachádzajú majú ukončenú platnosť, čiže sú vypnuté, tak ako je uvedené v bode 1.




 3. Teraz je možné uskutočniť výpočet mzdy zamestnancovi, ktorý v mesiaci máj, čiže po skončení jeho pracovného pomeru dostane náhradu príjmu z preplatenej dovolenky. Z vyššie uvedeného vyplýva, že táto náhrada vstupuje do vymeriavacieho základu pre novovzniknuté sociálne poistné, kde ste nastavili parameter Platnosť od. Ešte pred samotným výpočtom mzdy je potrebné skontrolovať, či program umožní vystaviť mzdu zamestnancovi, ktorý už v aktuálnom výplatnom období nie je v stave.
  Ak je situácia, kedy potrebujete uskutočniť výpočet mzdy zamestnancovi po skončení jeho pracovného pomeru, skontrolujte nasledovné nastavenie:
  V menu vyberte Nastavenie -> Program ->Spoločné nastavenie všetkých užívateľov, parameter "Vystavovať mzdy len zamestnancom v stave" vypnite (zaškrtávacie okienko musí ostať v takomto prípade prázdne).

 4. Potom ako vystavíte mzdy všetkým zamestnancom, vypočítajte Poistné organizácie (vrátane poistných reprezentujúcich nepravidelný príjem) a vytlačte z menu Výstupy -> Poistné ->Výkaz poistného a príspevkov (VPP). Podrobnejšie informácie o pridaní pracovného pomeru zamestnanca s nepravidelným príjmom, výpočte mzdy a poistného a rovnako príkazov k úhrade nájdete spracované v časti Otázky a odpovede pod číslom 409.