FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

385
Ako vypnúť zobrazovanie informatívnej čiastky v SKK v programe Mzdy a personalistika pre výplatné obdobie roku 2010 (Vizuálny systém)

385 - Ako vypnúť zobrazovanie informatívnej čiastky v SKK v programe Mzdy a personalistika pre výplatné obdobie roku 2010 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 05.01. 2010

Po spustení programu Mzdy a personalistika a po následnom vystavení miezd za výplatné obdobie 01/2010 zvoľte v menu Výstupy-> Mzdová agenda. Zo zoznamu vyberte tlačovú zostavu Výplatný lístok a predlohu napr. F01 - Výplatný lístok (duálny). Kliknutím vpravo na tlačítko Parametre sa zobrazí ponuka, kde je potrebné odstrániť zaškrtnutie pri položke Informatívna suma v Euro. Tento parameter Informatívna suma v Euro sa dá vypnúť len v prípade, ak je zvolené obdobie (mesiac a rok) na už aktuálne, čiže rok 2010. V prípade, že ostanete v akomkoľvek výplatnom období roku 2009, program vás upozorní že "počas obdobia duálneho zobrazovania nemožno parameter vypnúť". Následne kliknutím na Ukážku bude na výplatnej páske uvedená iba čiastka v Eur, suma v Skk už zobrazená nebude.