FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

363
Ako v programe Mzdy a personalistika nadefinovať mzdové zvýhodnenie (Vizuálny systém).

363 - Ako v programe Mzdy a personalistika nadefinovať mzdové zvýhodnenie (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 19.12. 2019

V prípade, že zamestnanci majú nárok na mzdové zvýhodnenie, ktoré sa počíta hodinovou sadzbou zvýhodnenia a táto sadzba bude pre všetkých zamestnancov, ktorí majú na zvýhodnenie nárok rovnaká (môže to byť konkrétna hodnota alebo násobok priemernej / hodinovej / minimálnej mzdy), je možné použiť funkciu Pridať mzdu aj mzdové zvýhodnenie na vytvorenie takýchto položiek v mzdovom číselníku. (funkcia sa napríklad môže použiť pre rôzne príplatky za prácu v sťaženom prostredí a pod.)

V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom. Následne vyberte a potvrďte kategóriu Príplatky pred zdanením, v menu Agenda -> Pridať mzdu aj mzdové zvýhodnenie. Otvorí sa dialógové okno Pridanie náhrad, ktoré pozostáva z viacerých častí.

Do prvého políčka zapíšte názov príplatku.

Spôsob výpočtu: funkcia ponúka 3 možnosti - počítať mzdu aj mzdové zvýhodnenie, počítať len mzdu, prípadne počítať len mzdové zvýhodnenie. Je dôležité, aby ste sa správne rozhodli a posúdili ktorá voľba zo mzdového hľadiska je tá správna.

Ak počet hodín, ktoré chcete zvýhodniť nie sú súčasťou celkového počtu odpracovaných hodín vyberte v takom prípade možnosť počítať mzdu aj mzdové zvýhodnenie. V prípade, že vyberiete možnosť počítať iba mzdové zvýhodnenie, to znamená, že hodiny, ktoré chcete zvýhodniť už sú súčasťou celkového počtu hodín a preto v takomto prípade vyberte možnosť počítať iba mzdové zvýhodnenie.

Ďalej zo zoznamu vyberte výpočet zvýhodnenia, ak vyberiete zo zoznamu konštantná hodinová sadzba, sprístupní sa políčko Hodinová sadzba zvýhodnenia. Ak rozhodnete, že výpočet zvýhodnenia bude násobok priemernej alebo minimálnej mzdy, tak aktívnym políčkom bude Koeficient pre mzdové zvýhodnenie. Po zapísaní koeficientu, ktorý sa udáva v percentách uložte svoj výber kliknutím na tlačítko OK.

Po nadefinovaní náhrad pokračujte stlačením tlačítka OK. Zobrazí sa okno definície vymeriavacích základov, nechajte zvolené zdravotné a sociálne poistenie a podľa potreby môžete zaškrtnúť DDS a tvorbu sociálneho fondu.

Pridaním takejto náhrady sa v programe automaticky vytvorí dochádzková položka. Nájdete ju v menu Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom, následne kategória Dochádzkové položky. Názov položky je rovnaký s názvom položky, ktorú ste pridávali vyššie uvedeným postupom do mzdového číselníka do kategórie Príplatky pred zdanením.

Mzdové zvýhodnenie potom aplikujete do mzdy nasledovne:

Ešte pred samotným výpočtom mzdy sa nastavte v mzde zamestnanca na záložku Úplné údaje mzdy a v zozname vyhľadajte dochádzkovú položku, napr. SŤAŽENÉ PROSTREDIE - HODINY. Názov položky odpovedá názvu, ktorý ste vybrali pri definovaní položky do kategórie príplatky pred zdanením. Položku potvrďte klávesou Enter a v novo otvorenom okne kliknutím na tlačítko Pridať zadajte počet hodín, na ktoré chcete aplikovať mzdové zvýhodnenie. Po zapísaní počtu hodín program následne vypočíta mzdu a mzdové zvýhodnenie na základe vašich požiadaviek. Kliknite na tlačítko Uložiť, potom výber potvrďte tlačítkom OK.

Teraz môžete uskutočniť výpočet mzdy kliknutím na tlačítko "Výpočet mzdy", prípadne stlačením kláves Ctrl + F9.