FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

247
Ako pridať novú zdravotnú poisťovňu Union alebo Dôvera?

247 - Ako pridať novú zdravotnú poisťovňu Union alebo Dôvera?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 12.10. 2015

Mzdový číselník v aplikácií Mzdy a personalistika umožňuje užívateľovi pridávať mzdové položky podľa potreby.

 

Pre pridanie ďalšej zdravotnej poisťovne postupujte nasledovne:

 

 1. V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník-> Práca so mzdovým číselníkom.
 2.  
 3. Prepnite sa do záložky Poistné.
 4.  
 5. Stlačte klávesu Ins alebo v menu vyberte Agenda -> Pridať.
 6.  
 7. V dialógovom okne Pridanie položky uvediete názov zdravotnej poisťovne, nastavíte podtyp položky Zdravotné poistenie,
  a zaškrtnete políčko Započítať do ceny práce. Políčko Individuálne nastavenie ponecháte vypnuté, čím sa zabezpečí
  prebratie parametrov pre výpočet z preddefinovanej položky mzdového číselníka č.803 - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA.
  Ďalej nastavíte údaje ako účet a kód banky zdravotnej poisťovne a symboly platby pre odvázdanie poistného.
  V záložke Údaje poisťovne nastavíte kód zdravotnej poisťovne, číslo pobočky a číslo platiteľa poistného. Tieto údaje
  sú potrebné pre vystavenie mesačného výkazu.
 8.  
 9. Nastavenie potvrdíte tlačítkom OK.