FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

246
Ako postupovať pri importe údajov z dochádzkového systému?

246 - Ako postupovať pri importe údajov z dochádzkového systému?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 29.09. 2014

Aplikácia Mzdy a personalistika podporuje import údajov z dochádzkových systémov od verzie 4.90. Import údajov prebieha prostredníctvom textového súboru alebo databázového súboru vo formáte DBase. Súbor musí mať preddefinovanú štruktúru, ktorá je dohodnutá medzi autormi dochádzkového systému a autormi aplikácie Mzdy a personalistika.

Aktuálne sú podporované dochádzkové systémy spoločností:

APIS, spol. s r.o.,

RS ALFA,

ARBE, spol. s r.o.,

TINNOC,

WEGA LH, spol. s r.o.,

ANeT Slovakia, spol. s r.o.

 

V prípade použitia iného dochádzkového systému možno štruktúru súboru popísať konfiguračným súborom. V takom prípade kontaktujte našu spoločnosť.

Pre nastavenie typu dochádzkového systému, resp. použitie konfiguračného súboru pre popis štruktúry importovaných údajov v menu vyberte Nastavenie -> Program -> Spoločné nastavenie všetkých užívateľov. V Parametroch vyberte Export a import a následne zo zoznamu vyberte štruktúru dochádzkového súboru.

 

V menu vyberte Nastavenie -> Program -> Osobné nastavenie užívateľa. V Parametroch vyberte Export a import a v tabuľke vyhľadajte parameter Import doch.systému a preddefinujte cestu a názov súboru importovaného súboru. Názov súboru obvykle obsahuje informáciu o mesiaci a roku spracúvaného obdobia, preto je možné pri jeho definovaní použiť formátovacie znaky. Napr. preddefinovaný názov C:\ds.txt bude v období 09/2009 nahradený názvom C:\ds092009.txt.

Zmeny v nastavení uložíte výberom v menu Agenda -> Uložiť, prípadne kombináciou kláves Ctrl + S.

V menu vyberte Výpočet -> Mzdy a nastavte výplatné obdobie, za ktoré chcete importovať dochádzkové údaje. Ďalej potvrďte v menu Agenda -> Import z dochádzkového systému.

V dialógovom okne Import údajov z doch. systému z rozbaľovacieho zoznamu vyberte zamestnancov, ktorým chcete importovať údaje z dochádzkového systému a prípadne upravte cestu a názov súboru obsahujúceho dochádzkové údaje. Import spustíte potvrdením tlačítka OK. Po ukončení importu sa zobrazí správa o vykonaní importu.

Údaje budú importované len v prípade, že zamestnanci za uvedené výplatné obdobie nemajú vystavenú mzdu. Pri importe údajov nie je vykonaný výpočet mzdy, preto je potrebné mzdu zamestnanca vypočítať, čo je indikované červenou farbou.

 

 

Kľúčové slová: Dochádzka, Dochádzkový, Dochádzanie