FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

166
Ako nastaviť zmenu vymeriavacích základov a percent pre ZŤP v zdravotnom poistení? (Vizuálny systém)

166 - Ako nastaviť zmenu vymeriavacích základov a percent pre ZŤP v zdravotnom poistení? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

  1. Mzdový číselník - Práca so mzdovým číselníkom, záložka Poistné.
  2. Otvorte príslušné zdravotné poistné resp. príslušnú zdravotnú poisťovňu klávesou ENTER.
  3. Platnosť parametrov od - kliknite na tlačítko Úprava obdobia platnosti.
  4. Tlačítkom KOPÍROVAŤ pridáte novú platnosť od 1/2005 do neučené, týmto sa zároveň ukončí platnosť predchádzajúca. Potvrďte tlačítko Uložiť a OK.
  5. Zapíšte nové vymeriavacie základy a potvrďte tlačítkom OK.