FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

167
Ako nastaviť zmenu percent pre Starobné poistenie a Rezervný fond solidarity? (Vizuálny systém)

167 - Ako nastaviť zmenu percent pre Starobné poistenie a Rezervný fond solidarity? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Vo verziách starších ako 4.2:
  1. Mzdový číselník - Práca so mzdovým číselníkom, záložka Poistné.
  2. Otvorte príslušné poistné klávesou ENTER, napr. Starobné poistenie.
  3. Platnosť parametrov od - kliknite na tlačítko Úprava obdobia platnosti.
  4. Tlačítkom KOPÍROVAŤ pridáte novú platnoť od 1/2005 do neurčené, týmto sa zároveň ukončí platnosť predchádzajúca. Potvrďte tlačítko Uložiť a OK.
  5. Zapíšte nové percentá pre Starobné poistenie organizácie na 14% a potvrďte tlačítkom OK.
  6. Predchádzajúci postup dodržte aj pri Rezervnom fonde solidarity, percento za organizáciu je 4,75%.