FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

154
Ako importovať súbor 2014.kal, ktorý obsahuje zoznam sviatkov pre rok 2014. (Vizuálny systém)

154 - Ako importovať súbor 2014.kal, ktorý obsahuje zoznam sviatkov pre rok 2014. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 05.02. 2014

Postup pre import je nasledovný: 1) Súbor 2014.kal stiahnite a uložte na disk napr. do koreňového adresára disku C:\ (kliknutím pravého tlačítka myši a zvolením "Uložiť cieľ ako..."). 2) V menu programu zvoľte Číselníky - Dochádzkové číselníky - Zoznam sviatkov.

 

3) V menu Agenda vyberte Importovať kalendár.

 

4) V dialógovom okne Otvoriť súbor potom vyhľadajte v koreňovom adresári disku C:\2014.kal a kliknite na tlačítko Otvoriť. Poznámka: V prípade multiverzie programu je potrebné kroky 2,3 a 4 vykonať v každej firme. Postup opísaný v kroku 3 je možné nahradiť operáciou drag & drop t.j. pretiahnutim súboru z okna prieskumníka do okna programu.