FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

335
Ako docieliť aby výsledná hodnota položky definovanej vzorcom bola zaokrúhlená na Eurocenty a nie na celé Eurá?

335 - Ako docieliť aby výsledná hodnota položky definovanej vzorcom bola zaokrúhlená na Eurocenty a nie na celé Eurá?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 21.10. 2009

Zaokrúhlenie výslednej hodnoty položky definovanej vzorcom nastavíte tak, že v editore vzorca v menu vyberiete Vzorec -> Zaokrúhlenie výsledku. V dialógovom okne potom vyberiete smer zaokrúhlenia a počet desatinných miest. Prípustné sú hodnoty 0, 1 a 2.