FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

323
Aj po nainštalovaní verzie 6.00 aplikácie Mzdy a personalistika pre MS Windows sú sumy vygenerovaných príkazov k úhrade za výplatné obdobie 12/2008 stále v Sk. Prečo?

323 - Aj po nainštalovaní verzie 6.00 aplikácie Mzdy a personalistika pre MS Windows sú sumy vygenerovaných príkazov k úhrade za výplatné obdobie 12/2008 stále v Sk. Prečo?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 15.01. 2009


O tom, či sú príkazy k úhrade za výplatné obdobie 12/2008 generované v Sk alebo Eur, rozhoduje nastavenie dátumu určeného na výplatu príjmov. Tento údaj si aplikácia vyžiada vždy pred vystavením prvej mzdy v príslušnom výplatnom období. Od verzie 4.91 nie je možné bez zadania tohoto dátumu vystaviť mzdy (viď. otázka č.255).

V prípade, že deň určený na výplatu príjmov za výplatné obdobie 12/2008 spadá ešte do roku 2008, úhrady sú generované v Sk, ak tento deň spadá už do januára roku 2009, úhrady sú generované v Eur.

Pre zmenu uvedeného dátumu v menu najprv vyberte Výpočet -> Mzdy a potom Agenda -> Deň určený na výplatu príjmov. Po zmene dátumu určeného na výplatu príjmov, tak aby spadal do mesiaca 01/2009, zopakujte generovanie príkazov k úhrade.

Upozornenie: Deň určený na výplatu príjmov môže tiež ovplyvňovať vytváranie štvrťročných prehľadov o zrazenej dani a daňovom bonuse (viď. otázka č.256), preto mu venujte zvýšenú pozornosť.