FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

201
Aj po nainštalovaní aktualizovanej verzie ostáva pri výpočte mzdy nesprávna hodnota polozky č.900 - NEZDANITEĽNÉ MINIMUM. (Vizuálny systém)

201 - Aj po nainštalovaní aktualizovanej verzie ostáva pri výpočte mzdy nesprávna hodnota polozky č.900 - NEZDANITEĽNÉ MINIMUM. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 18.02. 2010

Aj po nainštalovaní aktualizovanej verzie pre rok 2010 ostáva pri výpočte mzdy nesprávna hodnota polozky č.900 -
NEZDANITEĽNÉ MINIMUM.


Príčin uvedeného problému môže byť niekoľko skontrolujte teda nasledovné nastavenia:

 

 1. Uistite sa, že skutočne používate verziu aplikácie určenú pre rok 2010.


 2. V menu vyberte Nastavenie -> Parametre miezd, v stĺpci "Typy parametrov" vyberte riadok "zníž. základu danu a bonus".
  V tabuľke "Zoznam parametrov" sa nastavte na riadok s parametrom "Odpočítateľná položka na zamestnanca (mesačne)".
  Ak v tabuľke s hodnotami parametra v spodnej časti okna nie je uvedený riadok s údajmi "Platnosť od" 01/2010, "Platnosť do" 12/2010 a "Hodnota parametra" 335,47, znamená to, že konverzia údajov z predchádzajúcej verzie prebehla s chybou, alebo ju užívateľ vypol vypnutím zašktávacieho políčka Prepísať parametre miezd. V takom prípade V menu vyberte Agenda -> Inicializácia parametrov miezd, potvrďte vykonanie operácie a hodnoty budú nastavené podľa dodávaného
  nastavenia.

 3. Výpočet položky č.900 - NEZDANITEĽNÉ MINIMUM sa implicitne riadi vzorcom, ktorý je nadefinovaný v mzdovom číselníku. V pracovnom pomere zamestnanca je však možné nastaviť konkrétnu číselnú hodnotu a tak potlačiť výpočet vzorca.
  V menu vyberte Personalistika -> Zoznam pracovných pomerov, vyberte zamestnanca u ktorého dochádza k problému a stlačte klávesu Enter. V oprave prac. pomeru zamestnanca sa prepnite do záložky Príplatky, zrážky a kliknite na Položky definované vzorcom.

  • Ak sa v zozname zobrazených položiek nenachádza položka č.900 - NEZDANITEĽNÉ MINIMUM postupujte podľa bodu č.4.

  • Ak je položka zobrazená, pravdepodobne je v stĺpci Hodnota uvedená stará hodnota odpočítateľnej položky a v stĺpci Vzorec je uvedené ignorovať. Kliknite teda na riadok s položkou. Otvorí sa dialógové okno Oprava mzdovej položky zamestnanca. Nastavte sa na posledný záznam, kliknite na tlačítko Opraviť a ukončite platnosť záznamu obsahujúceho starú hodnotu s platnosťou 12/2009 a uložte zmeny.
   K nastaveniu konkrétnej číselnej hodnoty dochádza pri importovaní údajov z MS-DOS verzie aplikácie. V aktuálnej verzii aplikácie už nedochádza k importu odpočítateľných položiek z MS-DOS verzie aplikácie, práve k vôli eliminovaniu tohoto problému. Taktiež túto situáciu rieši sprievodca, ktorého aplikácia spustí vždy na začiatku roka. 4. Uistite sa, že v údajoch o pracovnom pomere zamestnanca, v záložke "Mzdové údaje", v časti "Výpočet" je zapnuté zaškrtávacie políčko "Uplatniť nezdaniteľné minimum".


V prípade, že ani po aplikovaní uvedeného postupu nedôjde k náprave skontrolujte nastavenie položky č.900 - NEZDANITEĽNÉ MINIMUM v mzdovom číselníku:

 

 1. Vyberte v menu Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom. Prepnite sa do záložky Odpočítateľné položky, vyberte položku č.900 - NEZDANITEĽNÉ MINIMUM a stačte klávesu Enter alebo kliknite na položku. Otvorí sa dialógové okno Oprava položky. Ak podtyp položky nie je nastavený na hodnotu vzorec nastavte ho tak. Prepnite sa do záložky Definícia vzorca, Vyhodnotenie vzorca nastavte na hodnotu vzorec vyhodnotiť pre všetkých zamestnancov. Ďalej kliknite na tlačítko Vzorec.

  V editore vzorca v menu vyberte Vzorec -> Načítať pôvodný vzorec.

  Potom Vzorec -> Kontrola syntaxe, potom Vzorec -> Zatvoriť. V dialógovom okne Oprava položky kliknite na OK.