FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

565
13. plat 2019 - korekcia výpočtu sociálneho poistenia pre výpočet základu dane.

565 - 13. plat 2019 - korekcia výpočtu sociálneho poistenia pre výpočet základu dane.

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 06.03. 2020

Doplnenie ďalšieho výkladu k tejto téme z dňa 3.3.2020 je tu:
https://www.porada.sk/t321068-usmernenie-mf-sr-a-fr-sr-k-uplatneniu-poistneho-z-letneho-a-vianocneho-platu.html#post3138077

Pôvodný text dole bol vytvorený v 2/2020 na zákalde výkladov z januára 2020.
Ak mal zamestnanec v roku 2019 vyplatený 13. plat s oslobodením v sume 500,- €, tak z tejto sumy (+ bežnej mzdy) bolo vypočítané sociálne poistenie, ktoré bolo v celej sume uplatnené pre výpočet čiastkového základu dane pre výpočet preddavkov na daň.

Podľa aktuálneho výkladu, z januára 2020, sa nemá podiel sociálneho poistného pripadajúci na oslobodenú časť 13. platu uplatniť pre výpočet základu dane. Viac informácii nájdete napríklad tu:
https://www.porada.sk/t320062-13-plat-2019-2020-zaklad-dane-poistne.html
Metodický pokyn z novembra 2017 k poistnému platenému z príjmov, ktoré nie sú zdaniteľnými príjmami (aplikovaný v 1/2020 na oslobodenú časť 13.platu) je tu: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2017.11.20_MP_DP.pdf


Pre účel korekcie výpočtu základu dane je do generovania dát za rok 2019, v agendách:
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • Ročné zúčtovanie dane
  • Hlásenie o dani
doplnený prepočet podielu sociálneho poistného pripadajúci na oslobodenú časť 13.platu, ktorý zníži hodnotu sociálneho poistného, pre výpočet základu dane. Základ dane bude tako navýšený o hodnotu približne 47,- €. Výsledkom, potom v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní, môže byť doplatenie dane. 
Pôvodná odvedená suma sociálneho poistného ostane nezmenená, nezmenená je aj hodnota preddavku na daň vypočítaná v mesiaci vyplatenia 13. platu, prepočet sa vykoná iba pre účely Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch a RZD.

Funkcia výpočtu korekcie je voliteľná, na otázku pri vstupe do príslušnej agendy.


Po kliknuti na "Prepočítať pre zamestnanca" sa korekcia soc. poistenia vyčísli, odpočíta sa od povodnej hodnoty sociálneho poistenia a zapíše sa do údajov Potvredenia o zdanitelných príjmoch. Taktiež pre porovnanie a kontrolu je zapísaná aj povodná hodnota sociálneho poistenia.Tlačová podoba Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch v riadku 02a obsahuje zníženú hodnotu soc. poistenia. 


Podobne je sociálne poistenie korigované aj v RZD za rok 2019