FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

239
Východzie nastavenie Euro pokladní.

239 - Východzie nastavenie Euro pokladní.

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA, Maloobchod
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Maloobchod
Dátum upravy: 05.11. 2010

Východzie nastavenie Fiškálnych Euro pokladní:

Prvoradé je nastavenie systémových príznakov pokladni:

Euro 2000 T / TE Alpha:
1. 002222
2. 10320
3. 0X kde X je číslo pokladne (štandartne 01)
4. 1000
5. 03X00 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. 0
7,8,9,10 ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 500 T/TX/TE Handy:
1. 002222
2. 10320
3. 0X kde X je číslo pokladne (štandartne 01)
4. 1000
5a. 03X000 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. 00
7,8,9,10 ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 200 T/TX/TE
1. 002222
2. 10320
3. 0X kde X je číslo pokladne (štandartne 01)
4. 1000
5a. XY00100 kde X je port pre komunikáciu s PC (0-nieje povoleny;1-4-COM1-COM4; 5-USB;6-COM6(RS-485)) a Y je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
5b. 0300000
5c. 010000
6. 001
7,8 - pokladňa podporuje poslanie zľavy, preto je potrebné nastaviť limit pre ručné zadanie prirážky/zľavy počas predaja na 99, pokiaľ by bola 0, každé zadanie zľavy skončí chybovou hláškou
9,10 - ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 2100 a Euro 2100 TE
1. 002222
2.10320
3. 0X kde X je číslo pokladne (štandartne 01)
4.1000
5a. 1X00100 kde X je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-38400; 2-57600)
5b. 2302010 štandartné nastavenie pre snímače čiarového kódu a váh
5c. 010000 nastavenie parametrov externého prevodníka RS-485
6. 00120
7,8 - pokladňa podporuje poslanie zľavy, preto je potrebné nastaviť limit pre ručné zadanie prirážky/zľavy počas predaja na 99, pokiaľ by bola 0, každé zadanie zľavy skončí chybovou hláškou
9,10 - ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 500 FP:
1. 002222
2. 10320
3. 0X kde X je číslo pokladne (štandartne 01)
4. 1000
5. X kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe (0 - 9600 Bd; 1- 38400 Bd)
6. 0
7,8,9,10 ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Ďalšou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je správne nastavenie sadzieb DPH a to nasledovne:
1. hladina = 0
2. hladina = 10 alebo 6
3. hladina = 19


Východzie nastavenie Euro pokladní po prechode na Euro:

Prvoradé je nastavenie systémových príznakov pokladní:

Euro 2000 M Alpha:
1. 00222X kde X=2 alebo X=3
2.
103360
3. 001XXXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5. 03X00 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. nevyužitý
7.,8.,9.,10. ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 2000 T Alpha:
1. 00222X kde X=2 alebo X=3
2. 103360
3. 001XXXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5. 03X00 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. 00000
7.,8.,9.,10. ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 2000 TE Alpha:
1. 00222X kde X=2 alebo X=3
2. 103260
3. 001XXXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5. 03X00 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. 00000
7.,8.,9.,10. ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 500 T/TX/TE Handy:
1. 00222X kde X=2 alebo X=3
2. 103260
3. 001XXXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5. 03X000 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. 00000
7.,8.,9.,10.ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 200 T/TX
1. 00222X kde X=2 alebo X=3
2. 103290
3. 001XXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5a. XY000 kde X je port pre komunikáciu s PC (0-nieje povoleny;1-4-COM1-COM4; 5-USB;6-COM6(RS-485)) a Y je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
5b. 0300000
5c. 010000
6. 00100
7.,8.,9.,10. - ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 200 TE
1. 00222X kde X=2 alebo X=3
2.103390
3. 001XXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4.1000
5a. XY000 kde X je port pre komunikáciu s PC (0-nieje povoleny;1-4-COM1-COM4; 5-USB;6-COM6(RS-485)) a Y je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
5b. 0300000
5c. 010000
6. 00100
7.,8.,9.,10. - ich nastavenie môže byť ľubovoľné


Euro 2100 a Euro 2100 TE
1. 00222X kde X=2 alebo X=3
2. 103290
3. 001XXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
Pre verzie 1.XX
5. 03X000 kde X je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
Pre verzie 2.XX
5a. 1X001 kde X je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
5b. 2302010 štandartné nastavenie pre snímače čiarového kódu a váh
5c. 010000 nastavenie parametrov externého prevodníka RS-485
6. 0010020
7.,8.,9.,10. - ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Ďalšou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je správne nastavenie sadzieb DPH a to nasledovne:
1. hladina = 0
2. hladina = 0
3. hladina = 19

 

Východzie nastavenie Euro pokladní pred prechodom na Euro:

Prvoradé je nastavenie systémových príznakov pokladni:

Euro 2000 M Alpha:
1. 30111X ak je nastavenie v programe spôsob zaokrúhľovania 0.10 alebo 0.01 potom X =2, ak je v programe nastavený spôsob zaokrúhlúhlenia na 0.001 potom X=3
2. 103260
3. 001XXXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5. 03X00 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. nevyužitý
7.,8.,9.,10. ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 2000 T Alpha:
1. 30111X ak je nastavene v programe spôsob zaokrúhľovania 0.10 alebo 0.01 potom X =2, ak je v programe nastaví spôsob zaokrúhlúhlenia na 0.001 potom X=3
2. 103260
3. 001XXXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5. 03X00 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. 00000
7.,8.,9.,10. ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 2000 TE Alpha:
1. 30111X ak je nastavene v programe spôsob zaokrúhľovania 0.10 alebo 0.01 potom X =2, ak je v programe nastaví spôsob zaokrúhlúhlenia na 0.001 potom X=3
2. 103260
3. 001XXXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5. 03X00 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. 00000
7.,8.,9.,10. ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 500 T/TX/TE Handy:
1. 30111X ak je nastavene v programe spôsob zaokrúhľovania 0.10 alebo 0.01 potom X =2, ak je v programe nastaví spôsob zaokrúhlúhlenia na 0.001 potom X=3
2. 103260
3. 001XXXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5. 03X000 kde X určuje komunikačnú rýchlosť nastavenú v programe
6. 00000
7.,8.,9.,10. ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 200 T/TX
1. 30111X ak je nastavený v programe spôsob zaokrúhľovania 0.10 alebo 0.01, potom X =2, ak je v programe nastavený spôsob zaokrúhlenia na 0.001, potom X=3
2. 103290
3. 001XXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5a. XY000 kde X je port pre komunikáciu s PC (0-nieje povoleny;1-4-COM1-COM4; 5-USB;6-COM6(RS-485)) a Y je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
5b. 0300000
5c. 010000
6. 00100
7.,8.,9.,10. - ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Euro 200 TE
1. 30111X ak je nastavený v programe spôsob zaokrúhľovania 0.10 alebo 0.01, potom X =2, ak je v programe nastavený spôsob zaokrúhlenia na 0.001, potom X=3
2. 103390
3. 001XXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
5a. XY000 kde X je port pre komunikáciu s PC (0-nieje povoleny;1-4-COM1-COM4; 5-USB;6-COM6(RS-485)) a Y je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
5b. 0300000
5c. 010000
6. 00100
7.,8.,9.,10. - ich nastavenie môže byť ľubovoľné


Euro 2100 a Euro 2100 TE
1. 30111X ak je nastavený v programe spôsob zaokrúhľovania 0.10 alebo 0.01, potom X =2, ak je v programe nastavený spôsob zaokrúhlenia na 0.001, potom X=3
2. 103290
3. 001XXX kde XXXX je aktuálne číslo paragónu (štandartne 0001)
4. 1000
Pre verzie 1.XX
5. 03X000 kde X je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
Pre verzie 2.XX
5a. 1X001 kde X je komunikačná rýchlosť s PC (0-9600; 1-3840)
5b. 2302010 štandartné nastavenie pre snímače čiarového kódu a váh
5c. 010000 nastavenie parametrov externého prevodníka RS-485
6. 0010020
7.,8.,9.,10. - ich nastavenie môže byť ľubovoľné

Ďalšou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je správne nastavenie sadzieb DPH a to nasledovne:
1. hladina = 0
2. hladina = 0
3. hladina = 19