FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

418
Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Ing. Ladislav Császta - FM41 (Vizuálny systém)

418 - Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Ing. Ladislav Császta - FM41 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA, Maloobchod, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Maloobchod
SKLAD
Dátum upravy: 16.06. 2011

Na komunikáciu s fiškálnou tlačiarňou (ďalej len FP) je potrebná inštalácia FM41_VRP, ktorou sa do systému nainštaluje potrebná komunikačná knižnica (FM41USB.dll) a "Vlastný Registračný Program FM41".

 

Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Sklad

V menu Nastavenie vyberte Sklad. V rozbaľovacom zozname Parametre vyberte Fiškálny modul, následne v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Ing. Ladislav Császta - FM41.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

UPOZORNENIE:

  • CestaHDD - pokladnica musí mať na pevnom disku vyhradené miesto, kam zapisuje potrebné súbory a ukladá Kontrolné záznamy. Toto miesto sa nazýva CestaHDD a musí byť k nemu vytvorený úplný prístup (zápis aj čítanie). CestaHDD môže byť umiestnená ľubovoľne, ale jej názov nesmie obsahovať medzeru (Space). Odporúčame použiť DOS-ový názov cesty. Servisný technik túto cestu určí pri fiškalizácii a potom ju už nesmie zmeniť. (Kontrolu na prístup, DOS-ový názov cesty a nemožnosť zmeny po prvom výbere rieši priamo program.)

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Ing. Ladislav Császta - FM 41sú prístupné v agende Skladové pohyby cez tlačítko Funkcie a Fiškálne tlačiarne - Ing. Ladislav Császta - FM41.


Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Maloobchod

V menu Voľby vyberte Nastavenie. V otvorenom okne kliknite na záložku Tlačiarne a v časti Fiškálny modul v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Ing. Ladislav Császta - FM41.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

UPOZORNENIE:

  • CestaHDD - pokladnica musí mať na pevnom disku vyhradené miesto, kam zapisuje potrebné súbory a ukladá Kontrolné záznamy. Toto miesto sa nazýva CestaHDD a musí byť k nemu vytvorený úplný prístup (zápis aj čítanie). CestaHDD môže byť umiestnená ľubovoľne, ale jej názov nesmie obsahovať medzeru (Space). Odporúčame použiť DOS-ový názov cesty. Servisný technik túto cestu určí pri fiškalizácii a potom ju už nesmie zmeniť. (Kontrolu na prístup, DOS-ový názov cesty a nemožnosť zmeny po prvom výbere rieši priamo program.)

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Ing. Ladislav Császta - FM 41 sú prístupné v menu Fiškálny modul.