FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

419
Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Efox (Vizuálny systém)

419 - Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Efox (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA, Maloobchod, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Maloobchod
SKLAD
Dátum upravy: 16.06. 2011

Na komunikáciu s fiškálnou tlačiarňou (ďalej len FP) je potrebná komunikačná knižnica EFoxComm.dll, ktorú získate po nainštalovaní SetupFM.exe verzia 10.0.0.0 a vyššej.

S fiškálnou tlačiarňou je možné komunikovať cez rozhranie USB, alebo RS232 (COM) portu. FP obsahuje obidva tieto porty, na prepojenie s počítačom môže byť aktívne len jedno rozhranie, preto doporučujeme skontrolovať jeho nastavenie na tlačiarni pri jej sprevádzkovaní. Aktuálne nastavenie rozhrania zistíte, resp. zmeníte priamo na FP prostredníctvom internej klávesnice v menu Servis/Nast. rozhrania/PC port.

Pripojenie USB: je potrebné mať voľný port USB 2.0 a nainštalovať ovládač elcom-cdc.inf (Elcom Communications Port CDC driver), ktorý prepojenie premapuje na Efox Port (COM5). V servisnom nastavení FP vyberte PC port USB.

Pripojenie RS232: je potrebné mať voľný COM port. V servisnom nastavení FP vyberte PC port COM a nastavte rýchlosť (default 115200Bd) a linkovú adresu (default 002).

 

UPOZORNENIE:

  • Linkovú adresu nedoporučujeme meniť, lebo pri vytváraní spojenia je zatiaľ použitá ako konštanta práve hodnota 2.
  • Servisné nastavenie je možné meniť len ak je FP v režime OFFLINE.
  • Aktuálny stav FP je možné zistiť cez funkcie a význam jednotlivých property nájdete v dokumente Stav fiškálnej tlačiarne - Efox.

 

Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Sklad

V menu Nastavenie vyberte Sklad. V rozbaľovacom zozname Parametre vyberte Fiškálny modul, následne v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Elcom-Efox .

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Efox sú prístupné v agende Skladové pohyby cez tlačítko Funkcie a Fiškálne tlačiarne - Elcom-Efox.


Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Maloobchod

V menu Voľby vyberte Nastavenie. V otvorenom okne kliknite na záložku Tlačiarne a v časti Fiškálny modul v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Elcom-EFox.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Elcom-Efox sú prístupné v menu Fiškálny modul.


Stav fiškálnej tlačiarne Elcom-Efox