FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

100
Online prepojenie Skladu a Maloobchodu (Vizuálny systém)

100 - Online prepojenie Skladu a Maloobchodu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, Maloobchod
Tagy:
VIZUAL
Maloobchod
Dátum upravy: 08.01. 2019

Pre nastavenie online prepojenia medzi maloobchodom a skladom musíte postupovať nasledovne:

1. Otvorte si program sklad, kliknite na nastavenie a potvrďte sklad


2. V okne Zoznamy vyberte prvú voľbu Druhy skladových pohybovKliknite na editáciu a nastavte druh skladového pohybu pre výdaj a potvrďte OK


3. Ďalej je potrebné nastaviť prefix číselných radov. V okne Číselné rady vyberte voľbu výdaje zo skladu

Kliknite na editáciu a nastavte prefix číselneho radu napr.2012, aktivujte a potvrďte OK

4. Otvorte si program Maloobchod, kliknite na Voľby a nastavenie. Po otvorení dialógového okna Nastavenia, kliknite na záložku Online a zaškrtnite Online prepojenie

- následne kliknite na voľbu prechádzať a vyberte cestu k aktuálnej firme účtovníctva, resp. skladu. Pokiaľ je Maloobchod a Sklad na jednom počítači postačí keď v Maloobchode zadáte priamo adresu k firme, s ktorou chcete pracovať a potvrdíme OK. (V našom príklade prepájame firmu číslo 1, tak vyberieme adresár Data0001)

*v prípade sieťovej inštalácie účtovníctva(skladu) je potrebné vybrať firmu z namapovaného disku

5. Vyberte číslo skladu, druh skladového pohybu a prefix číselnej rady. Tieto hodnoty nám program automaticky ponúkne nakoľko sme ich nastavili v sklade.

6. Potvrdíme OK a môžeme predávať.