FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

337
Nastavenie zaokrúhľovania pre EURO pokladne.

337 - Nastavenie zaokrúhľovania pre EURO pokladne.

Tagy: VIZUAL, Maloobchod, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
Maloobchod
SKLAD
Dátum upravy: 21.02. 2009

Prvou podmienkou je nastavenie 1. systémového príznaku na 002222, správne je aj nastavenie 002223. Ceny v Sklade a v Maloobchode musia byť nastavené na 2 desatinné miesta.


Zaokrúhľovanie v účtovnom programe so Skladom: v menu Nastavenie - Sklad v riadku Parametre zvoľte Marže + Zaokrúhľovanie:


 

Nastavenie spôsobu zaokrúhľovania:

v menu Nastavenie - Sklad v riadku Parametre zvoľte Fiškálny modul:


V sklade je potrebné správne nadefinovať Druh pohybu:


Aby sa celková cena výdajky vypočítala z cien s DPH, musí byť v stĺpci Ceny s DPH nastavené Áno. Takto nadefinavný druh pohybu musí byť aj v pripade, že používate program Maloobchod.


V prípade, že používate On-line prepojenie Maloobchodu so skladom, nastavte zaokrúhľovanie v Maloobchode v menu Voľby - Nastavenie - Účtovníctvo:


Nastavenie spôsobu zaokrúhľovania v menu Voľby - Nastavenie - Tlačiarne:


Ceny stanovené po 1.1.2009 sa budú uvádzať v mene EUR :

  • predajné ceny na dve desatinné miesta
  • jednotkové ceny u výrobkov predávaných na množstvo na dve desatinné miesta
  • jednotkové ceny informatívne (na základe ktorých sa neúčtuje) min. na dve desatinné miesta nezaokrúhlene alebo aj zaokrúhlene v Sk ( prepočítané z cien v eurách konverzným kurzom)
  • predajné ceny na dve desatinné miesta zaokrúhlené na desaťhaliere alebo bez zaokrúhlenia
  • jednotkové ceny min. na dve desatinné miesta nezaokrúhlene alebo aj zaokrúhlene.

Podľa poskytnutej informácie SOI, otázka č. 8 Najčastejších otázok - Duálne zobrazovanie cien po 1. 1. 2009